De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen

De Nederlandse Vereniging voor Logica & Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen
Nl En

Activiteiten


 

De VvL (co-)organiseert in het algemeen de volgende vaste activiteiten.

  • De VvL Joint Seminar met een main speaker en waar de winnaars van de VvL scriptieprijs hun scriptie zullen presenteren. Lees hier verder.
  • De lezingenreeks VvL Logic at Large Lectures. Deze lezingen gericht zijn op een algemeen publiek. Lees hier verder.
  • Algemene ledenvergaderingen (ALV's) worden op jaarlijkse basis georganiseerd. Lees hier verder.
  • De VvL is bezig om een aantal commissies te vormen die hun eigen activiteiten organiseren. Lees hier verder.
  • Sinds 2022 organiseert de VvL een jaarlijkse scriptieprijsuitreiking voor masterscripties in de logica in Nederland.
  • Sinds 2022 organiseren PhD-leden van de VvL een jaarlijkse Nederlandse Logica PhD-dag.

Activiteiten in het verleden

Verder sponsort de VvL evenementen die in lijn zijn van de door de VvL gestelde doelen. Het bestuur bepaalt welke evenementen worden gesponsort. Zie hier voor een lijst met evenementen in het verleden.